Bokningsregler

Bokningsregler

Reglerna gäller för retreats/aktiviteter som arrangeras av Asphyttan Metta House (Metta House AB). För arrangemang som inte arrangeras av Asphytttan Metta House (Metta House AB) gäller de bokningsregler som arrangören i fråga hänvisar till.

Anmälningsavgift och avbokningregler för retreats och events
Anmälningsavgiften betalas ej åter oavsett när avbokning sker. Detta gäller även vid byte av kurstillfälle. Resterande belopp betalas åter om avbokning sker senast 15 dagar innan kursstart. Om avbokning sker senare än 15 dagar innan kursstart betalas resterande belopp endast åter om en ersättare kan fylla din plats, eller vid uppvisande av läkarintyg.  

Anmälningsavgift och avbokningregler för lärarutbildningar
Anmälningsavgiften är 2,000 kronor av den summa som betalas in vid anmälan per person.  Resterande betalning görs mot en unik faktura som betalas in 60 dagar från dess att fakturan skickats (senast 30 dagar innan kursstart). Avbokning kan göras fram till 30 dagar före start varpå erlagt belopp förutom ovan nämnda anmälningsavgift återbetalas. Därefter sker återbetalning endast vid uppvisande av läkarintyg eller om kursen/retreaten/aktiviteten blir inställd.


Bankgiro och utlandsbetalning

SWISH: 123 651 71 71 (Metta house ab)

Bankgiro: 5098-4228

Vid utlandsbetalning: IBAN = SE04 6000 0000 0004 9378 9251

BIC (Nationellt bankID) = HANDSESS