Resevillkor

 
 

Efter bokning sänds en faktura och en anmälningsavgift/delbetalning till huvudbokaren.

 ANMÄLNINGSAVGIFT / DELBETALNING 
• Helgretreat: 1,000:-/person 

Anmälningsavgiften dvs. delbetalningen skall vara inbetald 10 dagar efter bokningstillfället. Anmälningsavgiften avdrages på slutlikviden. Slutlikviden ska vara betald senast 10 dagar före avresa.